پروژه های دوربین مداربسته • 
  دوربین مداربسته برای شرکت نفت
  شرکت ملی گاز ایران
   
   
   
   
   
 • 
  پروژه یدوربین مدار بسته برای بانک کشاورزی
  بانک کشاورزی
   
   
   
   
   
   
 • 
  پروژه های دوربین مداربسته
  شرکت تام ایران خودرو
   
   
   
   
   
 • 
  پروژه های دوربین مدار بسته شرکت ویستا بست
  شرکت ویستا بست
   
   
   
   
   
   
 • 
  دوربین مداربسته برای بانک سینا
  بانک سینا
   
   
   
   
   
   
 • 
  دوربین مدار بسته بیمارستان صدر
  بیمارستان صدر
   
   
   
   
   
   
 • 
  پروژ دوربین مدار بسته سنجش گران نیرو
  شرکت سنجشگران نیرو انرژی
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  دوربین مدار بسته دانشگاه علوم پزشکی
  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  پروژه های دوربین مدار بسته توسط شرکت پارس پروفیل پلاست
  شرکت پارس پروفیل پلاست
   
   
   
   
   
   
 • 
  دوربین مدار بسته شرکت شیان آویژه
  شرکت شیان آویژه
   
   
   
   
   
   
 • 
  پروژه های دوربین مداربسته چای دبش--دوربین مداربسته
  شرکت چای دبش
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  دوربین مداربسته در نساجی بابکان
  شرکت نساجی بابکان
   
   
   
   
   
   
 • 
  پروژه های دوربین مداربسته
  شرکت نفت پارس
   
   
   
   
   
 • 
  دوربین مدار بسته برای سازمان نیروی انتظامی
  ( ناجا (نیروی انتظامی ایلام
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  شرکت  فارما شیمی
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  پروژه دوربین مدار بسته که برای بانک رفاه انجام شده است
  دانشکده رفاه 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 
  پروژه ی دوربین مدار بسته لک
  گروه صنعتی لک

   

 • 
  دوربین مدار بسته گروه تولیدی مپنا
  شرکت مپنا
 • 
  دوربین مدار بسته ی شرکت آب و فاضلاب ایران
  تصفیه خانه هفتم تهران
   
   
   
   
   
   
 • 
  دوربین مداربسته ی المهدی
  مرکز تجاری المهدی